"Praktische zorg samen aangepakt"

Toeverlaat Diensten en uw privacy.


Om U als klant van dienst te kunnen zijn is het voor ons noodzakelijk om persoonlijke gegevens van u te bewaren. In verband met nieuwe privacy-wetgeving hebben we het gebruik, de toegankelijkheid en de wijze van bewaren voor u in dit document opgenomen. Voor vragen en opmerkingen naar aanleiding van dit document kunt u contact opnemen met Toeverlaat Diensten:

Postadres:          Giraffestraat 15, 4817 BV Breda
mailadres:           info@toeverlaatdiensten.nl
telefoon:             06-40746228

Welke persoonlijke gegevens bewaren we en waarom?

Naast naam- en adresgegevens bewaren wij gegevens over de werkzaamheden waar u ons voor benaderd heeft, als u daar toestemming voor heeft gegeven kan dat ook gebeuren in de vorm van niet gepersonaliseerde foto’s. Verdere gegevens over uw persoonlijke -, financiële – of bijvoorbeeld uw woonsituatie bewaren wij nooit digitaal, tenzij nadrukkelijk met u besproken en als dat in het belang van onze dienstverlening noodzakelijk mocht zijn.

Deze gegevens kunnen wij ontvangen hebben van derden, bijvoorbeeld in het geval van advisering of doorverwijzing.

Daarnaast bewaren we persoonlijke gegevens voor het voeren van een financiële administratie, het factureren van werkzaamheden, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en voor het houden van contact met u als klant.

Wie kan de persoonlijke gegevens inzien en wanneer?

Uw persoonlijke gegevens zijn in vertrouwde handen bij ons. Ze worden alleen gedeeld met derden als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van werkzaamheden. Vertrouwelijke informatie zal nooit met anderen worden gedeeld of opgeslagen.

Het delen van informatie kan ook een financieel administratief doel dienen; te denken valt daarbij aan accountant, verzekeringsmaatschappij, deurwaarder of incassobureau.

Als er een wettelijke plicht is tot het verstrekken van informatie aan de overheid of instanties als bijvoorbeeld belastingdienst of justitie zullen wij daaraan zo beperkt mogelijk voldoen.

Op welke wijze bewaren we persoonlijke gegevens?

De persoonlijke gegevens die digitaal worden bewaard zullen zoveel mogelijk op een lokale computer of in een lokale netwerkopslag worden opgeslagen. Voor veiligheids- en backupdoeleinden kan het zijn dat deze gegevens in een cloudomgeving op internet worden bewaard. Wij streven ernaar deze beiden zo optimaal mogelijk te beveiligen, dit in samenwerking met de leveranciers van deze diensten.

Persoonlijke gegevens zullen niet langer bewaard worden dan strikt noodzakelijk. Algemene en financiële gegevens zullen bewaard worden volgens de daarvoor wettelijk geldende termijnen.

U heeft het recht om verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken voor zover deze gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Het is mogelijk dat wij niet of niet volledig kunnen voldoen aan uw verzoek tot verwijdering, omdat  wij verplicht zijn op grond van bijvoorbeeld de belastingwetgeving om bepaalde gegevens te bewaren.