"Praktische zorg samen aangepakt"

Wie zijn wij?

Toeverlaat Diensten is een eenmanszaak, begin 2014 opgericht door Frank de Werd.
Met eigen kennis en ervaring en een groot netwerk van betrokken en betrouwbare deskundigen om
een beroep op te kunnen doen, zijn uw praktische zorgen bij ons in goede handen.
 
Met een brede achtergrond in vooral maatschappelijke organisaties heb ik zowel in uitvoerende als in organiserende zin geleerd om in verschillende  dienstverlenende rollen actief te zijn. Van jongs af aan ben ik jaren actief geweest als vrijwilliger in en rond de kerk, bij een buurthuis, in de medezeggenschap en bij de opzet van een jongerencentrum en in  een organisatie die vakantiekampen voor kinderen organiseerde. Hier heb ik zowel geleerd acties als activiteiten te organiseren en mijn communicatieve en administratieve vaardigheden heb ik daar ontwikkeld.
 
Mijn opleiding is in eerste instantie technisch en groen van aard geweest. Naast boomkwekerij en tuincentrum werkte ik aan het begin van mijn carrière vooral uitvoerend in het beheer van de openbare ruimte. Bij de gemeente Breda was ik echter ook actief in buurtbeheer, op een meldpunt en bij buurtacties. In de loop der jaren volgde een meer sturende rol doordat ik betrokken raakte bij werkgelegenheidsprojecten in het kader van de Melkert-regeling.

Ondertussen ontstond de behoefte om meer te gaan doen op maatschappelijk vlak en zo ben ik in deeltijd een sociaal agogische opleiding gaan volgen.  Mijn vrijwilligersachtergrond bracht mij naast functies in het jeugdwerk en de kinderopvang een baan als beheerder van een sociaal cultureel centrum in Breda. Hier heb ik vooral het technische en administratieve aspect van het beheer mogen leren en op mogen zetten.  De laatste jaren beheerde ik de materialenservice van Surplus Welzijn en verhuurde  ik onder andere sport- en spelmateriaal, geluids- en videoapparatuur  en gereedschappen.
  • *
  • *
  • *